Caritas Drukuj
Wpisany przez konserwator   
czwartek, 28 lipca 2011 13:20

 

„Caritas” to miłość. Do takiej miłości, rozumianej jako pomoc wszystkim potrzebującym, ubogim i słabym, wzywa swoich wyznawców sam Chrystus, mówiąc: „Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40 ).

Caritas Polska jest duszpasterską organizacją charytatywną Episkopatu. Podlega Konferencji Episkopatu Polski, która nadaje jej statut i powołuje dyrektora.

Z myślą o wymiarze charytatywnym swojej posługi pasterskiej Biskup Ełcki Wojciech Ziemba w 1993 r. powołał Caritas diecezjalną. Jej główne obszary działalności to:

- dzieci, młodzież, rodzina;

- niepełnosprawni, chorzy, osoby w podeszłym wieku;

- skrajnie ubodzy, ofiary klęsk żywiołowych i wypadków losowych.

Caritas Diecezji Ełckiej:

- zakłada i prowadzi placówki pomocy;

- organizuje bieżącą pomoc rodzinom ( obejmuje pomocą ponad 9 tys. rodzin );

- organizuje struktury Caritas poprzez tworzenie Parafialnych Zespołów i Szkolnych Kół Caritas;

- zajmuje się formacją i edukacją wolontariuszy i pracowników charytatywnych;

- organizuje i prowadzi stałe i okazjonalne akcje finansujące działalność charytatywną;

- organizuje stałe akcje dożywiania dzieci w szkołach ( obejmuje pomocą ok. 1 tys.  dzieci szkolnych );

- prowadzi stołówki i kuchnie dla biednych i bezdomnych ( wydaje rocznie 75 tys. obiadów );

- współpracuje z innymi organizacjami, które niosą pomoc osobom potrzebującym zarówno w kraju, jak i za granicą.

Podstawową jednostką organizacyjną Caritas Diecezji Ełckiej  jest Parafialny Zespół Caritas (PZC).

 

 

Parafialny Zespół Caritas

Na wniosek Księdza Proboszcza parafii pw. Trójcy Świętej w Rucianem Nidzie, zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Statutów I. Synodu Diecezji Ełckiej, Biskup Ełcki Jerzy Mazur SVD dn. 22 grudnia 2005 r. powołał Parafialny Zespół Caritas i zatwierdził jego Zarząd.

 

W skład Zarządu wchodzą:

Wiesław Jaworski – prezes

– wiceprezes

– sekretarz

– skarbnik

– kronikarz

Parafialny Zespół Caritas od początku swego istnienia działa bardzo prężnie. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Zarządu przeprowadzono wiele różnorodnych akcji mających na uwadze dobro ludzi potrzebujących pomocy.

Punkt PZC przy par. pw. Trójcy Świętej w Rucianem Nidzie jest czynny we środy 1100 – 1200 i  w  soboty 1000 – 1100

Wyrażamy szczerą wdzięczność wszystkim, którzy dzielą się swoim dobrem z innymi. Ofiarodawcy przyczyniają się w ten sposób do wzbogacenia zasobów materialnych parafialnego Caritas, a ta z kolei może skuteczniej służyć Chrystusowi w ubogich, chorych, samotnych, potrzebujących.

 

Zarząd Parafialnego Zespołu Caritas

Poprawiony: wtorek, 18 lutego 2014 10:26