Koła Różańcowe Drukuj
Wpisany przez konserwator   
środa, 13 lipca 2011 12:04

 

 

"Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka, jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólna odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazie Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historią żywych i umarłych powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i dostania się wraz z Nim współdziedzicami i Chwały Ojca".

Jan Paweł II

 

 

Żywy Różaniec jest zorganizowaną wspólnotą osób, które pragną modlić się codziennie tą maryjną modlitwą. W naszej parafii istnieje sześć Róż. Opiekunem Kół Żywego Różańca jest Ks. Marek Święch.

 

 

Koła Żywego Różańca i ich zelatorki:

1. Koło Św. Teresy od dzieciątka Jezus – p. Władysława Gołaś

2. Koło Św. Łucji – p. Irena Sztybel

3. Koło Św. Anny - p.Marianna Matyjasik

4. Koło św. Marty – p. Barbara Bałdyga

5. Koło Św. Marii Bernadetty Soubirous – p. Delfina Barszczewska

6. Koło Św. Marii Magdaleny - p. Sitarz

 

 

 

 

 

Charyzmatem naszej wspólnoty jest codzienne odmawianie jednej tajemnicy różańcowej, która zostaje nam powierzona do rozważania na okres jednego miesiąca.

Przy comiesięcznej zmianie tajemnic warto zwrócić uwagę na to, że wszyscy członkowie modlą się w tych samych intencjach, tj. papieskiej intencji ogólnej i misyjnej, które wyznaczone są na cały rok, przez Ojca Świętego. Tak każdy alumn otrzymuje poświęconą tajemnicę różańcową do odmawiania, jednakże w taki sposób, aby w Żywej Róży, były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice: radosne, bolesne, światła oraz chwalebne. Tak więc, gdy poszczególni alumni "Żywej Róży" odmawiają dziennie jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały Różaniec Święty.

 

 

Pamiętajmy o modlitwie różańcowej - gdyż pochodzi Ona z Nieba
i do Nieba prowadzi!

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 29 września 2014 10:48